Champagne Deutz- Wine Spectator Tháng 12- 2015

    03/01/2016

Được thành lâp năm 1883 bởi William Deutz Pierre-Hubert Geldermann, Champagne Deutz nổi tiếng trên toàn thế giới về chất lượng. Deutz tiếp nối truyền thống làm Champagne hảo hạng được truyền qua 5 thế hệ. Sở hữu một diện tích vườn nho 275 hecta, Deutz chỉ lựa chọn những nho chất lượng tốt nhất trong số đó để làm ra loại Champagne đẳng cấp.

Vào tháng 12, 2015, Wine Spectator đã đánh giá những loại Champagne này như sau

Website: http://www.champagne-deutz.com/

Champagne Deutz có mặt tại tất cả hệ thống cửa hàng VINTAGE của Đa Lộc trên toàn quốc

Bình luận

Nhận tin khuyến mại

Fanpage shop