Triết lý kinh doanh

    30/08/2015

Tầm nhìn

  • Trở thành nhà cung cấp rượu vang số một Việt Nam về chất lượng và số lượng
  • Dẫn đầu ngành rượu vang
  • Trở thành đối tác Việt Nam số một của các nhà cung cấp hàng đầu thế giới

Sứ mệnh

  • Đem tinh hoa rượu vang thế giới tới Việt Nam
  • Phát triển văn hóa tiêu dùng và hiểu biết rượu vang
  • Góp phần vào sự tỏa sáng của ẩm thực Việt Nam

Triết lý của kinh doanh

  • “Đem lại giá trị tốt nhất”
  • “Đa Lộc không chỉ là công ty cung cấp rượu vang. Chúng tôi quảng bá văn hoá rượu vang và mang  kiến thức rượu vang tới Việt Nam”

Bình luận

Nhận tin khuyến mại

Fanpage shop