Triết lý kinh doanh

    30/08/2015

Tầm nhìn

  • Trở thành nhà cung cấp rượu vang số một Việt Nam về chất lượng và số lượng
  • Dẫn đầu ngành rượu vang
  • Trở thành đối tác Việt Nam số một của các nhà cung cấp hàng đầu thế giới

Sứ mệnh

  • Đem tinh hoa rượu vang thế giới tới Việt Nam
  • Phát triển văn hóa tiêu dùng và hiểu biết rượu vang
  • Góp phần vào sự tỏa sáng của ẩm thực Việt Nam

 

Bình luận

Nhận tin khuyến mại

Fanpage shop